ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

GBPM
โกรเบสท์ พรีเมี่ยม
Grobest Premium 41%
คุณสมบัติ
ส่วนผสม
ทางเลือกของเกษตรกรที่โกรเบสท์เราใส่ใจและพัฒนาสินค้ามาเพื่อ ตอบโจยท์การใช้งานในการเลี้ยงกุ้ง
โกรเบสท์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างกำไรในการเลี้ยงได้

คุณสมบัติของอาหารโกรเบสท์ พรีเมี่ยม
 • โปรตีน 41% เหมาะสำหรับกุ้งกุลาดำ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม
 • ช่วยในเรื่องกระตุ้นการกินของกุ้ง
 • ช่วยให้กุ้งมีการเจริญเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

   

ข้อมูล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง