ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา

การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

งานวิจัยของโกรเบสท์มุ่งเน้นไปที่สัตว์น้ำในเอเชีย และลงลึกในด้านนิเวศวิทยาพฤติกรรมสัตว์น้ำ ความต้องการทางชีวภาพ และสภาพแวดล้อมในการให้อาหาร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของสารเติมอาหารฟังก์ชันที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยยกระดับกิจกรรมทางชีวภาพตามธรรมชาติ สารเติมฟังก์ชันนำมาใช้เพื่อเร่งการโตของสัตว์ ความเจริญอาหาร ประสิทธิภาพการให้อาหาร ภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาต้านความเครียด อัตราการรอดชีวิต และสุขภาพของลำไส้

 

แผนกวิจัยและพัฒนาของโกรเบสท์ประกอบด้วยสถานที่ดำเนินงานหลายแห่งในเมืองเถาหยวนในไต้หวัน และฝูโจวในประเทศจีน ได้ทุ่มเททำงานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเติม หน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบสัตว์ การเคราะห์ทางเคมีกายภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมัก การพัฒนาจุลินทรีย์ การพัฒนาสมุนไพรจีน และกทดลองเพื่อารทดสอบการผลิต

 • การทดสอบผลิตภัณฑ์

 • การทดสอบสัตว์

 • การเคราะห์ทางเคมีกายภาพ

 • กทดลองเพื่อารทดสอบการผลิต

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงมุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อมของการให้อาหารและภัยที่โจมตีสัตว์น้ำต่างๆ เช่น ไวรัส เชื้อโรค และมลภาวะทางน้ำ โดยการออกแบบโซลูชั่นหลายอย่างสำหรับสัตว์น้ำในฟาร์มเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างกลไกการป้องกันตามธรรมชาติที่ครอบคลุมรอบด้าน

โครงสร้างทางสรีรวิทยาของกุ้ง