ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

ผลิตภัณฑ์

อาหารฟังก์ชั่น

เสริมภูมิคุ้มกัน

อาหารเพื่อการปกป้องหลายรูปแบบและเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน

อาหารสัตว์ชนิดเสริมภูมิคุ้มกันนำเสนอการปกป้องทางชีวภาพที่ครอบคลุมแก่สัตว์น้ำ และยังสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งให้สัตว์น้ำอีกด้วย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

การควบคุม (การจัดการ) โรคอาจเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากโรคในสัตว์น้ำอาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยในอาหาร เนื่องด้วยข้อคำนึงนี้ ทำให้ทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาในโกรเบสท์เสนอทฤษฎีลำไส้สำหรับสัตว์น้ำ โดยการเทียบเคียงกับการจัดการสุขภาพมนุษย์ มีการค้นพบว่า การทำงานของลำไส้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับภูมิคุ้มกันที่ดีและต่อเนื่อง และการเพิ่มความแข็งแรงให้กับสุขภาพลำไส้เท่านั้นที่จะทำให้สัตว์น้ำสามารถต้านทานต่อแรงกดดันและการจู่โจมของสารก่อโรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ จึงช่วยลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็น ลดภาระต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่ความยั่งยืนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สุด

ทีมงานของเราได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาเก่าแก่ของจีนสำหรับเทคนิคการหมัก และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตนี้นำเสนอแนวทางเอกลักษณ์เฉพาะหลายรายการสำหรับเกษตรกร โดยการยกระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อโรคต่าง ๆ อาหารสัตว์ชนิดเสริมภูมิคุ้มกันนำเสนอการปกป้องทางชีวภาพแบบครอบคลุมสำหรับสัตว์น้ำ และช่วยให้สัตว์น้ำผ่านพ้นความท้าทายจากโรคต่าง ๆ ไปได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • การสนับสนุนด้านสุขภาพ

  ติดตามองค์ประกอบและการประสานกันทางสรีรวิทยา ช่วยซ่อมแซมและปกป้องระบบของเยื่อบุผิวผนังลำไส้เล็ก

 • สุขภาพลำไส้กุ้งดีขึ้น

  สารเสริมฟังก์ชันแบบผสมมีประโยชน์ในการปรับสภาพแวดล้อมของลำไส้เล็ก

 • อาหารสัตว์ที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น อาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น

  ลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็น เนื่องจากสุขภาพและการปกป้องที่ดีขึ้น

การเปรียบเทียบลำตัวกุ้ง

 • ก่อนใช้

  มีมันเล็กน้อยมากที่ตัวกุ้ง สังเกตพบ ATM รูปทรงแหลมคม

 • ระหว่างการใช้

  สังเกตพบจำนวนหยดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นที่ลำตัวกุ้ง ไม่มีปัญหา ATM แล้ว รูปทรงเป็นรูปวงรี

 • หลังการใช้

  ลำตัวกุ้งเต็มไปด้วยมัน สังเกตไม่พบ ATM รูปทรงกลมยิ่งขึ้น

การเปรียบเทียบลำไส้กุ้ง

 • ก่อนใช้

  สังเกตพบจุดอักเสบที่ไม่ชัดเจนในลำไส้

 • ระหว่างการใช้

  จุดค่อย ๆ ใสขึ้น และอาการอักเสบลดลง

 • ระหว่างการใช้

  จุดค่อย ๆ ใสขึ้น และอาการอักเสบลดลง

* ATM = ความผิดปกติของท่อตับและตับอ่อนของกุ้ง
* ข้อมูลประสิทธิภาพข้างต้นนี้ได้รับการแบ่งปันมาจากกรณีที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อม การจัดการการให้อาหารสัตว์ และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ