ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

ผลิตภัณฑ์

อาหารฟังก์ชัน

อาหารพื้นฐาน

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

โกรเบสท์นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ครอบคลุมรอบด้าน ในสายผลิตภัณฑ์และระดับต่างๆ ที่จำแนกอย่างรอบคอบเพื่อตอบสนองเงื่อนไขของการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปในภูมิภาคต่างๆ และเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกแห่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • การจัดการคุณภาพ

  เราเลือกสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน และมีวิธีการจัดการคุณภาพในการผลิตที่รัดกุมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดและสม่ำเสมอแก่ลูกค้า

 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  เมื่อพิจารณาทั้งในด้านความต้องการด้านสารอาหารของสัตว์น้ำ และแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อม จึงมีการคิดค้นสูตรที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการเจริญเติบโต