R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เนื่องจากสารเติมและอาหารสัตว์สูตรต่างๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของโกรเบสท์ เราจึงจำเป็นต้องทำการทดลองและทดสอบอย่างไม่หยุดหย่อนในขั้นตอนการพัฒนาสารเติมในแผนกวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่การตรวจสอบ การผลิต ไปจนถึงการผลิตปริมาณมาก เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมของสารเติมและขนาดที่แนะนำให้ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา

 

การจัดตั้งศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโกรเบสท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โกรเบสท์จากมุมมองที่เป็นกลาง ผ่านการทดลองทางชีวภาพที่เข้มงวด ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลและผลลัพธ์ทั้งหมดอย่างละเอียด และนำมาประมวลรวมกันเพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์และสุขภาพสัตว์อย่างไรบ้าง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปยังโกรเบสท์เพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต
 

ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโกรเบสท์ได้สร้างสูตรใหม่สำหรับอาหารปลาและกุ้ง ด้วยสารเติมที่พัฒนาขึ้นภายใน และในขณะเดียวกันก็ประเมินประสิทธิภาพของอาหารสัตว์ด้วยการทดสอบการเจริญเติบโตของสัตว์ การมีชีวิตรอด และ FCR ตลอดจนคุณสมบัติอื่น ๆ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง และพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับใช้ในการทดลอง เพื่อให้ผลการทดลองมีความเสถียรและเชื่อถือได้ ศูนย์ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับแผนก R&D ของโกรเบสท์ ในการออกแบบการทดลองและการเพาะเลี้ยง และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิคได้รับความเข้าใจในระดับที่เพียงพอสำหรับกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง โดยที่รู้ว่าการควบคุมคุณภาพน้ำมีบทบาทสำคัญเพื่อการเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จผ่านทางการทดสอบและวิเคราะห์เครื่องมือ

01

การทดสอบ

นักวิจัยมืออาชีพในสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการทดสอบทางสรีรวิทยาสำหรับสารเติมต่างๆ รวมถึงสิ่งทดแทนปลาป่น ส่วนประกอบรอง วิตามิน โพรไบโอติก สมุนไพรจีน สารเติมผลิตภัณฑ์หมัก ฯลฯ
02

การประเมินผล

รายการที่ประเมินนั้นรวมถึงอัตราการเพิ่มของน้ำหนัก อัตราการรอดชีวิต ประสิทธิภาพการแปลงอาหาร และอัตราการให้อาหาร รวมถึงการผ่าปลาเพื่อคำนวณอัตราส่วนของอวัยวะภายในร่างกาย อัตราส่วนตับต่อร่างกาย ความหนาแน่นของกล้ามเนื้อ และสังเกตการพับของผนังกระเพาะอาหาร ฯลฯ
03

การทำฟาร์มเพาะเลี้ยง

การเพาะเลี้ยงและการเก็บปลาและกุ้งเพื่อใช้ในการทดลองในแผนกวิจัยและพัฒนานั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่รับผิดชอบของเราในศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของโกรเบสท์ เราทดสอบและสังเกตว่าปลาหรือกุ้งตอบสนองต่ออาหารสัตว์ที่ผลิตด้วยสารเติมใหม่ๆ ที่เราพัฒนาขึ้นอย่างไรบ้าง การตรวจสอบยืนยันดังกล่าวในสัตว์มีชีวิตที่ศูนย์ฯ

 

ช่วยเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเติมเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่คงที่และเชื่อถือได้ของสารเติมและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของเราในตลาด