ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

การบำบัดน้ำ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

สภาพแวดล้อมของน้ำสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสัตว์น้ำ เนื่องจากของการทำฟาร์มและมลพิษทางน้ำต่างมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกซึ่งกันและกัน สุขภาพของสัตว์น้ำและประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงมีความท้าทายอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย คือน้ำเสีย ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากปัจจัยทางเสรีรเคมีไม่สมดุล รวมถึงมีขยะของแข็งและของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่ละลายในน้ำในปริมาณที่มากเกินไป เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และไฮโดรซัลเฟต

จากการเจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงของความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น ทำให้ Grobest สามารถสร้างสรรค์โซลูชันที่ประกอบด้วยสารฆ่าเชื้อ โพรไบโอติกส์ และแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยต่อสัตว์น้ำ และมีประสิทธิภาพในการยกระดับการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพิ่มพูนความสมดุลของระบบนิเวศน์ในบ่อที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างหนาแน่น

  พรีไบโอติกส์ โพรไบโอติกส์ และแร่ธาตุจำเป็นช่วยลดระดับมลพิษ และเพิ่มความสมดุลให้กับปัจจัยทางสรีรเคมี รวมถึงจุลินทรีย์และแพลงก์ตอนพืชที่มีประโยชน์

 • ยกระดับสุขภาพของสัตว์และประสิทธิภาพ

  พรีไบโอติกส์ และโพรไบโอติกส์ช่วยส่งเสริมการเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ จึงช่วยบรรเทาการปนเปื้อนของสารก่อโรคได้

 • เพิ่มความน่าดึงดูดและการเข้ากินอาหารสัตว์

  โปรตีนและพันธะเปปไทด์ที่มีประโยชน์ในผลิตภัณฑ์หมักของเราให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าต่อสัตว์น้ำ เหนือกว่าอาหารธรรมดาทั่วไป