R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. อาหารสัตว์พรีเมียม

 3. อาหารฟังก์ชัน

 4. การบำบัดน้ำ

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. Management

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

ผลิตภัณฑ์

การบำบัดน้ำ

โซลูชันสำหรับการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงเชิงนิเวศ

WHITE BAC KING

นี่เป็นส่วนผสมของแบคทีเรีย Bacillus Subtilis หลายสายพันธุ์ ซึ่งผ่านกรรมวิธีทำให้บริสุทธิ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่อื่นๆ ทั่วโลก ด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ปรับปรุงระบบนิเวศทางน้ำที่เสียสมดุลเนื่องจากการใช้พื้นที่ทำฟาร์มเพาะเลี้ยงอย่างหนัก และได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถย่อยสลายไนไตรท์ได้อย่างรวดเร็ว บำบัดน้ำให้มีคุณภาพน้ำที่ดีได้อย่างรวดเร็วในระยะกลางและระยะท้ายของการทำฟาร์มเพาะเลี้ยง ย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินของบ่อน้ำ ย่อยสลายสารอินทรีย์ในโมเลกุลขนาดใหญ่ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย ลดอัตราการติดเชื้อโรค ช่วยรักษาระดับ pH ที่เสถียร และสร้างสมดุลของระบบนิเวศของสาหร่าย

PRO BAC KING

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ประโยชน์จากคัลเจอร์แบบเกื้อกูลของโพรไบโอติกที่มีอัตราส่วนที่เหมาะสมสูงสุด และเทคนิคการหมักแบบเฉพาะตัว การเจริญของซิมไบโอติกช่วยสร้างโพรไบโอติกที่มีความหลากหลายและมีเสถียรภาพ ประกอบด้วยสารที่เป็นประโยชน์สำหรับปลา กุ้ง และปูในการเพาะเลี้ยง และมีสารแอนตี้เซพติกฆ่าเชื้อที่สามารถยับยั้งเชื้อโรคในสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ปรับปรุงจุลินทรีย์ลำไส้ในสัตว์น้ำและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 • บำบัดคุณภาพน้ำ กำจัดสารพิษ เช่น แอมโมเนียไนโตรเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์ และไนไตรต์ ออกจากบ่ออย่างรวดเร็ว

 • ย่อยสลายอาหารสัตว์ที่ตกค้างและอุจจาระ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยง ลดความขุ่น ลด COD (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี) BOD (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี) และเพิ่ม DO (ออกซิเจนที่ละลายน้ำ)

 • ปรับปรุงการย่อยอาหาร เพิ่มการดูดซึมและอัตราการใช้อาหารสัตว์ และส่งเสริมการเจริญเติบโต

 • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดโรคเพื่ออัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น

RED BAC KING

นี่คืออาหารสัตว์สมรรถนะสูงที่ประกอบด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ซึ่งใช้ในการทดสอบภาคสนามขนาดใหญ่ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถลดสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แอมโมเนียไนโตรเจน และไนไตรท์ และเหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สลายสารชีวภาพของโมเลกุลขนาดเล็กในตะกอนบ่อ

 • ลดสารพิษ เช่น แอมโมเนีย ไนโตรเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์ และไนไตรต์ ออกจากบ่ออย่างได้ผล

 • ห้เสถียรภาพด้านสีของน้ำและขจัดกลิ่น

 • ลดการระบาดของโรคและทำให้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้อาหารสัตว์ ส่งเสริมการโต เพิ่มการผลิต ปรับปรุงสีและรสชาติของเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นปลา กุ้ง ปู ปูนิ่ม และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอื่น ๆ