ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

เกี่ยวกับเรา

ภารกิจและวิสัยทัศน์

ภารกิจ

เพื่อหล่อเลี้ยงโลกโดยการปรับปรุงสุขภาพและการเติบโตของสัตว์น้ำด้วยโภชนาการขั้นสูง

วิสัยทัศน์

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำระดับโลกสำหรับกุ้งและสัตว์น้ำสายพันธุ์น้ำอุ่นที่มีมูลค่าสูง

ค่านิยมหลัก

 • ความซื่อตรง

  เรายึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

 • นวัตกรรม

  เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และท้าทายสิ่งเดิม ๆ ที่เป็นอยู่

 • ความร่วมมือ

  เราร่วมมือกันและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติและให้ความเคารพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 • ความยั่งยืน

  เราตัดสินใจและดำเนินการอย่างไม่ย่อท้อเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระยะยาว