R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

เกี่ยวกับเรา

ภารกิจและวิสัยทัศน์

ภารกิจ

เพื่อหล่อเลี้ยงโลกโดยการปรับปรุงสุขภาพและการเติบโตของสัตว์น้ำด้วยโภชนาการขั้นสูง

วิสัยทัศน์

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำระดับโลกสำหรับกุ้งและสัตว์น้ำสายพันธุ์น้ำอุ่นที่มีมูลค่าสูง

ค่านิยมหลัก

 • ความซื่อตรง

  เรายึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

 • นวัตกรรม

  เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และท้าทายสิ่งเดิม ๆ ที่เป็นอยู่

 • ความร่วมมือ

  เราร่วมมือกันและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติและให้ความเคารพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 • ความยั่งยืน

  เราตัดสินใจและดำเนินการอย่างไม่ย่อท้อเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระยะยาว