ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

ผลิตภัณฑ์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ในโกรเบสท์ขณะพัฒนาสูตร เราให้ความใส่ใจกับสุขภาพของสัตว์น้ำมากกว่าการให้สารอาหารที่จำเป็น ซึ่งอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ก็สามารถทำเช่นนั้นได้ สุขภาพของสัตว์น้ำนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการเลี้ยงที่ไม่ใช้ยาและมีความยั่งยืน ตลอดเวลาหลายสิบปี Grobest ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาสารเสริมในอาหารสัตว์จากธรรมชาติเพื่อปรับปรุงระบบภูมิต้านทานของสัตว์น้ำ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะภายนอก และความท้าทายจากโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค

 

โกรเบสท์เชื่อในธรรมชาติแห่งทฤษฎี Harmony Grobest สัตว์จะสุขภาพแข็งแรงได้ ระบบลำไส้ต้องทำงานได้ดี ซึ่งจำเป็นต้องมีปัจจับที่ขาดไม่ได้สองอย่าง: การดูแลสุขภาพจากภายใน และการ ควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอก

ภายใน: เพิ่มความเข็งแรงของโกรธแฟคเตอร์ (กลุ่มโปรตีน) ที่ควบคุมการเติบโต 5 PAS

ภายนอก: การจัดการและการควบคุมสภาพแวดล้อม

ระบบลำไส้ที่ทำงานได้ดี

สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

ทฤษฎีเกี่ยวกับลำไส้

 • 99%

  ของสารอาหารที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมในลำไส้

 • 70%

  ของระบบภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นในลำไส้

 • 80%

  ของสารพิษถูกขับผ่านลำไส้

ลำไส้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสัตว์น้ำในฐานะอวัยวะที่ย่อยอาหารหลัก และเป็นจุดที่สารอาหาร 99% ถูกดูดซึมเข้าร่างกาย กล่าวกว้าง ๆ คือ สิ่งมีชีวิตขับสารพิษถึง 80% ผ่านระบบลำไส้ด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากการย่อยและการขับสารพิษ ระบบลำไส้ยังเป็นอวัยวะที่สร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญต่อสัตว์น้ำ เนื่องจาก 70% ของการทำงานของภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ตามสภาพของลำไส้ที่มีความสมดุล ดังนั้น ใน Grobest พวกเราจึงเชื่อว่าเมื่อสัตว์น้ำมีระบบลำไส้ซึ่งทำงานได้เป็นอย่างดี พวกมันก็จะยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงแม้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดโรคระบาด

 

เนื่องจากลำไส้นั้นดูดซึมโมเลกุลที่หลากหลาย แบคทีเรียตัวร้ายก็อาจเติบโตได้จากปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อสูง ซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อจุลินทรีย์ทั้งหมดของร่างกาย (microbiota) ที่อาจกระทบการทำงานของตับและการขับสารพิษให้มีประสิทธิภาพลดลง ผลที่ตามมาคือตับโต เกิดการอักเสบ และตายในที่สุด เพื่อรักษาสุขภาวะที่ดีของระบบลำไส้ของสัตว์น้ำ เราจัดการและควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอก ในขณะเดียวกันก็เพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ

ภายใน: เพิ่มความเข็งแรงของโกรธแฟคเตอร์ (กลุ่มโปรตีน) ที่ควบคุมการเติบโต

ผ่านกระบวนการหมัก: ได้รับการส่งเสริมจากเทคโนโลยีเฉพาะตลอดจนส่วนวิจัยและพัฒนาใน Grobest

ด้วยกระบวนการหมักอย่างเข้มข้นและขั้นตอนในการผลิตที่เข้มงวด Grobest จึงสามารถผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ (secondary metabolites) ที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่

 

เมื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ สารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย, เป็ปไทด์, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฯลฯ ล้วนช่วยส่งเสริมการเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์ และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย

เปปไทด์บริสุทธิ์ของ Grobest ซึ่งถูกสกัดผ่านกระบวนการหมักที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ช่วยในเรื่องของ:

 • ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย เช่น vibrio ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ปรับปรุงสุขภาพลำไส้

 • คลายความเครียด

 • ส่งเสริมการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

 • ชวนให้หิวและทำให้กินอาหารเพิ่ม

 • ส่งเสริมการเติบโต

5 Physiological Activator Substance (5 PAS)

เพื่อรักษาสุขภาพที่ดีของลำไส้ของสัตว์น้ำ อาหารสัตว์ของ Grobest จึงไม่ได้มุ่งความสนใจแต่เฉพาะธาตุสารอาหารที่จำเป็น แต่ได้ผสมสารเสริมอาหารสัตว์ “5 PAS” พร้อมด้วยโกรทแฟคเตอร์ที่ควบคุมการเติบโต ช่วยสร้างระบบลำไส้และระบบภูมิคุ้นกันที่แข็งแรงขึ้นสำหรับปลาและกุ้ง

การควบคุมสภาพแวดล้อมจากภายนอก

ในวงจรการเลี้ยงสัตว์น้ำ จะมีการขับถ่ายของเสีย อาหารเหลือ ปลาหรือกุ้งตาย รวมถึงสสารอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อสภาพน้ำ การกำจัดโดยใช้กำลังคนอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะขจัดสารพิษทั้งหมด และเราต้องการวิธีอื่น ๆ เพื่อจัดการกับสิ่งตกค้างที่เป็นอันตราย สัตว์จะไม่เติบโตพร้อมสุขภาพที่ดีหากเรามุ่งเน้นเฉพาะอาหาร และละเลยการจัดการสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงให้เหมาะสม ใน Grobest เราเรียนรู้จากธรรมชาติ และใช้โซลูชันในการนำเอาโพรไบโอติกส์มาทำให้แบคทีเรียตามธรรมชาติเปลี่ยนแก๊สแอมโมเนีย ไนโตรเจน และไนเตรทไปเป็นโมเลกุลที่ไม่มีพิษ ซึ่งจะกลายมาเป็นสารอาหารจำเป็นสำหรับสาหร่ายที่ขึ้นและอยู่ร่วมกันในน้ำ ยังผลให้เกิดสมดุลต่อระบบนิเวศน์ในน้ำ ลดความน่าจะเป็นที่จะเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำได้เนื่องจากมีสสารเป็นพิษต่ำลง