ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

GBI
จีบีไอ
อาหารกุ้งโกรเบสท์ จีบีไอ
คุณสมบัติ
·         อาหารกุ้งกุลาดำ ของ บริโกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด ผ่านการวิจัย และทดลองตามหลักวิชาการ มีกลิ่นและรสชาติดี เหมาะสำหรับกุ้งโดยเฉพาะอุดมด้วยสารอาหาร แร่ธาตุและวิตามินช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและเร่งการเจริญเติบโตแก่กุ้ง
·         เป็นสูตรอาหารฟังก์ชั่นฟีด ถูกออกแบบมามากกว่าการเติมสารพิเศษลงไปในสูตรอาหาร เป็นอาหารที่มีการเติมส่วนผสมใหม่หรือเพิ่มส่วนผสมที่มีอยู่แล้ว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางโภชนาการของสัตว์น้ำ
·     เพื่อปรับปรงการเจริญเติบโตให้โตเร็วขึ้นและการใช้ประโยชน์ของอาหารสัตว์น้ำ ช่วยลดความเครียดของสัตว์น้ำ กระตุ้นภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานโรค หรือลดควาเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการบางอย่างที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต     
·         เป็นอาหารที่ไม่แตกสลายและไม่เสื่อมคุณค่าทางอาหารเมื่อแช่อยู่ในน้ำได้โดยง่ายจึงไม่ทำให้เกิดมลภาวะภายในบ่อเลี้ยง
ส่วนผสม
คุณสมบัติของอาหารโกรเบสท์ จีบีไอ
 • อาหารกุ้งกุลาดำ คุ้มค่ากว่า ด้วยโปรตีน 40%
 • มีโภชนาการเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตขั้นพื้นฐานของกุ้ง
 • กุ้งเนื้อแน่น เปลือกหนา น้ำหนักดี
 • อัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูง
   

ข้อมูล

คุณสมบัติ/เบอร์ No.1 No.2 No.2S No.3S No.3S No.3M No.3L No.4 No.5
ความชื้น (%) Max  11 11 11 12 11 12 12 12 12
โปรตีน (%) Min 40 40 40 40 40 40 40 40 40
ไขมัน (%) Min 5 5 5 4 5 4 4 4 3
กาก (%) Max 3 3 3 4 3 4 4 4 4
ฟอสฟอรัส (mg/kg) Min 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
PROPIONIC ACID (%) max 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
หมายเหตุ
เบอร์ No.1 No.2 No.2S No.3 No.3S No.3M No.3L No.4
น้ำหนัก (g.) 0.02 0.30-1.00 0.30-1.00 2.98-5.39 2.98-5.39 8.02-10.33 12.87-18.05 19.97-21.90
% อาหาร ต่อน้ำหนักตัว 100 15-8 15-8 5-3.8 5-3.8 3.8-3.2 3.2-2.4 2.3-2.1
อาหารต่อวัน(kg./100000pl./day) 2 5-8 5-8 14.90-20.48 14.90-20.48 28.87-33.06 36.04-43.32 45.93-48.29
จำนวนมื้อ 2 3 3 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5
ระยะเวลาเช็คยอ (hrs.) - - 3 3 3 2.5 2 2
 
น้ำหนักกุ้งเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่การเลี้ยงอาจมีค่ามากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับอัตรารอด และการจัดการระหว่างการเลี้ยงของแต่ละฟาร์ม การให้อาหารควรพิจารณาขนาดกุ้งเป็นเกณฑ์ อาหารใส่ยอประมาณ 2-5 กรัม / 1 กก.
Storage
·         เก็บไว้ในที่แห้งมากและอย่าให้ถูกแสงแดด
·         เมื่อเปิดถุงแล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกินควร เพราะอาจทำให้เกิดความชื้นและเสื่อมคุณภาพ 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง