R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. Management

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

GSP
คุณสมบัติ
·         อาหารปลา ของ บริโกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด ผ่านการวิจัย และทดลองตามหลักวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ อาหารทุกเม็ดอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ วิตามิน และแร่ธาตุอย่างครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์น้ำ เพื่อเสริมสร้างอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มความแข็งแรง และอัตรารอดสูง
·         ให้อัตราแลกเนื้อดี ADG สูง
·         เป็นอาหารที่ไม่แตกสลายและไม่เสื่อมคุณค่าทางอาหารเมื่อแช่อยู่ในน้ำได้โดยง่ายจึงไม่ทำให้เกิดมลภาวะภายในบ่อเลี้ยง
ส่วนผสม
ปลาป่น    ตับหมึกป่น   กากถั่วเหลือง     แป้งข้าวสาลี    น้ำมันปลา  วิตามิน    แร่ธาตุ    และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ 

ข้อมูล

คุณสมบัติ/เบอร์ No.8801 No.8802 No.8803 No.8804 No.8805 No.8806 No.8807 No.8808 No.8809
ความชื้น (%) Max  12 12 12 12 12 12 12 12 12
โปรตีน (%) Min 42 42 42 40 40 40 40 40 40
ไขมัน (%) Min 6 6 5 5 5 5 5 5 5
กาก (%) Max 4 4 4 4 5 5 5 5 5
ฟอสฟอรัส (mg/kg) Min 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
PROPIONIC ACID (%) max 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
หมายเหตุ
เบอร์ No.8801 No.8802 No.8803 No.8804 No.8805 No.8806 No.8807 No.8808 No.8809
น้ำหนัก (g.) 5-10 10-50 50-200 200-400 400-600 600-800 800-1000 1000-1500 1500 ขึ้นไป
% อาหาร ต่อน้ำหนักตัว 6-7 6-7 4-5 4-5 4-5 3-4 2.5-3 2.5-3 1-3
จำนวนมื้อ 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
 
Storage
·         เก็บไว้ในที่แห้งมากและอย่าให้ถูกแสงแดด
·         เมื่อเปิดถุงแล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกินควร เพราะอาจทำให้เกิดความชื้นและเสื่อมคุณภาพ 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง