R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

อีเวนต์และข่าวต่างๆ
กุ้งป่วยตัวแดงดวงขาว
กุ้งป่วยตัวแดงดวงขาว - โกรเบสท์
กรณีที่ 1 กุ้งป่วยไม่สามารถจับขายได้
 • ปิดบ่อด้วยคลอรีน  5-10 กิโลกรัมต่อไร่
 • ใส่สารฆ่าพาหะทิ้งไว้ 2 สัปดาห์
กรณีที่ 2 กุ้งป่วยจับขายได้
1.ใส่คลอรีน 3-4  กิโลกรัม/ไร่ ทันที หว่านให้ทั่วบ่อ
และลงซ้ำหลังจากครั้งแรก 6 ชั่วโมง
2.จับกุ้งโดยวิธีลาก โดยไม่มีระบายน้ำออก
3.กุ้งที่เหลือในบ่อให้ลงสารฆ่าพาหะ ตามด้วยคลอรีนเข็มข้น
4.เก็บซากกุ้งที่ก้นบ่อทั้งหมด เติมน้ำให้ท่วมพื้นบ่อ
ใส่คลอรีนฆ่าเชื้อทิ้งไว้ 2 สัปดาห์
5.คนงานที่จับกุ้ง และสัมผัสน้ำ รวมทั้งภาชนะต่างๆ ที่ใช้
จับกุ้งทั้งหมด แช่ทำความสะอาดในน้ำที่ผสมด่างทับทิม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด