phát triển bền vững

R&D

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN
 1. Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản

 2. Trang Thiết Bị Sản Xuất

 3. Trung Tâm Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản

Dịch Vụ Kỹ Thuật

Dịch Vụ Kỹ Thuật
 1. Phòng Thí Nghiệm Di Động

 2. Kiểm Tra Chất Lượng Nước

 3. Tư vấn Sản phẩm & Phương pháp Nuôi trồng Thủy sản

 4. Hội thảo

Sản phẩm

Sản phẩm
 1. Tổng quan sản phẩm

 2. Danh mục Sản phẩm

 3. Thức Ăn Chức Năng Hiệu Quả

 4. Không phải Thức ăn Chức năng

 5. Sản Phẩm Thuốc Thú Y

VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI
 1. Câu chuyện Grobest

 2. Sứ mệnh & Tầm nhìn

 3. ĐỘI NGŨ ĐIỀU HÀNH

 4. Cơ hội nghề nghiệp

VỀ CHÚNG TÔI

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh

Cung cấp nguồn dinh dưỡng cao cấp cho thủy sản khỏe mạnh và mau lớn để cùng mang nguồn thực phẩm chất lượng cho toàn thế giới.

Tầm nhìn

Chuyên gia thức ăn tôm và thủy sản cao cấp hàng đầu thế giới

Giá trị cốt lõi

 • Chính trực

  Luôn tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử và nguyên tắc đạo đức của công ty

 • Đổi mới

  Luôn sáng tạo trong giải quyết vấn đề và chinh phục thách thức

 • Hợp tác

  Hợp tác và tôn trọng con người để hoàn thành các mục tiêu chung

 • Bền vững

  Không ngừng hành động vì sự phát triển lâu dài về kinh tế, môi trường và xã hội