R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. อาหารสัตว์พรีเมียม

 3. อาหารฟังก์ชัน

 4. การบำบัดน้ำ

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. Management

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

ผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์พรีเมียม

โกรเบสท์ได้ทำการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำมากกว่า 20 ชนิด ให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำแบบครบวงจร ซึ่งตอบสนองการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน

เราเข้าใจความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประสิทธิภาพของอาหารสัตว์กับต้นทุนการทำฟาร์มเพาะเลี้ยง

เราสำรวจความต้องการด้านโภชนาการที่แตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต

เราตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภาพความเชี่ยวชาญการผลิต

เราพยายามเฟ้นหาอาหารสัตว์ที่ยั่งยืนรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ

การจัดการคุณภาพ

ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างพนักงานฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของเรากับซัพพลายเออร์วัตถุดิบ ทำให้คุณภาพของวัตถุดิบและการจัดการสินค้าคงคลังของเรามีการตรวจสอบข้ามฝ่ายอย่างเข้มงวด ด้วยการควบคุมแบบเชิงรุก เราควบคุมและปรับเปลี่ยนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และขั้นตอนการตัด เพื่อให้คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติสดใหม่ และคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

การออกแบบทางโภชนาการ

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในการกำหนดสูตรและการวิจัยที่มั่นคงเราได้ระบุความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกันของสายพันธุ์ต่าง ๆ ในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีการออกแบบองค์ประกอบที่สมดุลของสารอาหารสำหรับสูตรอาหารสัตว์ของเรา ซึ่งให้การสนับสนุนการเจริญเติบโตของสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

โกรเบสท์นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ครอบคลุมรอบด้าน ในสายผลิตภัณฑ์และระดับเกรดต่างๆ ที่จำแนกอย่างรอบคอบเพื่อตอบสนองเงื่อนไขของการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปในภูมิภาคต่างๆ และเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกแห่ง เราสามารถช่วยรับรองผลลัพธ์ของการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ดีขึ้น ด้วยการจัดการคุณภาพระดับมืออาชีพและการออกแบบด้านโภชนาการ