R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. อาหารสัตว์พรีเมียม

 3. อาหารฟังก์ชัน

 4. การบำบัดน้ำ

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. Management

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

ผลิตภัณฑ์

อาหารฟังก์ชัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่อุตสาหกรรมสัตว์น้ำต้องเผชิญคือการเกิดโรคระบาดและระบบการเลี้ยงของฟาร์มเพาะเลี้ยงที่เก่าลง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โกรเบสท์ได้พัฒนาสารเติมแต่งฟังก์ชันต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะการกินอาหารของสัตว์น้ำ ด้วยสูตรผสมที่หลากหลาย ทำให้โกรเบสท์สามารถผลิตอาหารฟังก์ชันได้หลากหลาย ฉะนั้นไม่ได้ดูที่ผลการเจิรญเติบโตเพียงอย่างเดียว แต่อาหารฟังก์ชั่นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงเพื่อการดำรงอยู่ของสัตว์น้ำได้ดีขึ้น โดยที่ไม่ได้ดูในเรื่อง

กระบวนการเพาะเลี้ยงกุ้ง

ลูกกุ้ง

 • I-MAX Series
  • เพิ่มประสิทธิภาการทำงานของฟังก์ชั่นตับและเม็ดไขมัน (Hepatopancreas - HP) และระบบการย่อยอาหาร
  • เพิ่มอัตราการรอด
 • G-max Series
  • เพิ่มการเจริญเติบโตให้เร็วขึ้นเ

การเจริญเติบโต

 • I-MAX Series
  • ป้องกันปัญหาขี้ขาว
  • ฟื้นฟูสภาพตับและเม็ดไขมัน และเพิ่มอัตราการรอด
 • G-max Series
  • เพิ่มน้ำหนักและขนาดของกุ้ง อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG/PDG) และรูปร่าง(กล้ามเนื้อ) ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
 • R-max Series
  • เพิ่มความต้านทานโรค
  • แนะนำให้ใช้ก่อนถึงฤดูกาลของโรคซึ่งมีความเสี่ยงสูง หรือการดูแลรายวัน
 • premium
  • ให้สารอาหารสูง

การจับกุ้ง ก่อนจับกุ้ง 10-14 วัน

 • G-max Series
  • เพิ่มน้ำหนักและขนาดของกุ้ง อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG/PDG) และและรูปร่าง(กล้ามเนื้อ)ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
  • เพิ่มผลผลิตสูง