R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. Management

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

CCF9100
คุณสมบัติ
·         อาหารปลา ของ บริโกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด ผ่านการวิจัย และทดลองตามหลักวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ อาหารทุกเม็ดอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ วิตามิน และแร่ธาตุอย่างครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์น้ำ เพื่อเสริมสร้างอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มความแข็งแรง และอัตรารอดสูง
·         ให้อัตราแลกเนื้อดี ADG สูง
·         เป็นอาหารที่ไม่แตกสลายและไม่เสื่อมคุณค่าทางอาหารเมื่อแช่อยู่ในน้ำได้โดยง่ายจึงไม่ทำให้เกิดมลภาวะภายในบ่อเลี้ยง
ส่วนผสม
ปลาป่น   ตับหมึกป่น   กากถั่วเหลือง  แป้งข้าวสาลี    วิตามิน    แร่ธาตุ    และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ 

ข้อมูล

คุณสมบัติ/เบอร์ No.9100
ความชื้น (%) Max  10
โปรตีน (%) Min 42
ไขมัน (%) Min 5
กาก (%) Max 3
ฟอสฟอรัส (mg/kg) Min 4200
PROPIONIC ACID (%) max 0.05
หมายเหตุ
เบอร์ No.8901
ขนาด (cm.) 3-5
% อาหาร ต่อน้ำหนักตัว 6-12
จำนวนมื้อ 3-4 
·         เหมาะสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน เช่น ปลานิล ปลานิลแดงและลูกกบ ขนาด 3-5 เซนติเมตร อายุมากกว่า 15 วัน 
Storage
·         เก็บไว้ในที่แห้งมากและอย่าให้ถูกแสงแดด
·         เมื่อเปิดถุงแล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกินควร เพราะอาจทำให้เกิดความชื้นและเสื่อมคุณภาพ 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง