ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

เกี่ยวกับเรา

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โกรเบสท์มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของประสิทธิผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบขององค์กร การบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่โกรเบสท์นั้นประกอบด้วยกฎ มาตรฐาน และกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

 • ทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย
 • ส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักจรรยาบรรณของเราและหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์

หลักจรรยาบรรณของเราอ้างอิงมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน FCPA และ พระราชบัญญัติสินบนของสหราชอาณาจักร

หลักการพื้นฐานคือ การปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน โอกาสที่เท่าเทียม ความโปร่งใส และจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติ การติดสินบน และการทุจริต สิ่งนี้บังคับใช้กับพนักงานทุกคนโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งในลำดับชั้นการบริหารของโกรเบสท์

นอกจากนี้เรายังต้องการให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ของเรา เนื่องจากเราต้องการที่จะทำงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีค่านิยมเหมือนกัน

รายงานข้อกังวลของคุณ

โกรเบสท์มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจ หากคุณตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เราขอส่งเสริมให้คุณพูดออกมา

ในสถานการณ์ที่คุณต้องการรายงานโดยไม่ระบุชื่อโดยเป็นความลับ คุณควรใช้สายด่วนจริยธรรมของเรา ซึ่งจัดโดยผู้ให้บริการสายด่วนบุคคลที่สาม

ข้อมูลที่คุณให้มาจะถูกส่งถึงเราอย่างเป็นความลับและไม่ระบุชื่อ หากคุณเลือกทำเช่นนั้น เรารับรองว่าจะรับฟังความคิดเห็นของคุณ